caldera de lecho fluidizado circulante alimentada con carbón india